Stemmeklinikken tilbyder stemmehjælp ved akut opstået hæshed. Pludseligt opstået hæshed er altid et udtryk for, at der er noget galt med stemmen og kan skyldes overbelastning over længere tid, dårlig stemmeteknik, øgede stemmekrav eller være opstået i forbindelse med en infektion med hævelse af stemmelæbernes slimhinde eventuelt i forbindelse med hoste.

Gennem mange år er jeg blevet kontaktet, når en sangers eller skuespillers stemme midt i et prøveforløb eller en forestilling pludselig slår knuder. I sådanne tilfælde er det vigtigt at blive tilset af en øre-næse-halslæge for at udelukke alvorlige organiske forandringer på stemmen. Hvis det drejer sig om muskulær stemmetræthed i stemmens og strubens muskler kan afspænding og manuel behandling af strubens muskler afhjælpe generne.

Når stemmen slår knuder og er blevet hæs, kommer man nemt til at kompensere for den dårlige stemmekvalitet og funktion og derved får man kompensatoriske spændinger, som meget let bliver kroniske. Derved er man på vej ind i en ond cirkel af stemmemisbrug – øget pres på stemmen – kompenserende strategier – stemmetræthed – gener i halsen – halsspændinger – mindre stemmeomfang – intonationsproblemer – bekymring og præstationsnervøsitet.

Stemmeklinikken tilbyder udredning, vejledning og-/eller akut behandling eller et længere stemmerehabiliteringsforløb afhængigt af stemmeproblemets karakter og alvor samt din nuværende arbejdssituation/stemmekrav.