ONLINE INDIVIDUEL VAGUSTRÆNING er en nyudviklet enkel træningsform baseret på Mette Lund Francks mangeårige arbejde med bevægelse, åndedrættet, stemmen og sang. Træningen retter sig mod stimulering af den 10. kranienerve: vagusnerven. I træningen indgår blide bevægelser med elementer fra yoga, Qigong, Alexanderteknik, strækøvelser og selvmassage, arbejde med  åndedrættet, mindfulness og stemmearbejde/lydgivning/lydmassage. 

Lektionerne foregår online og du guides i blid bevægelse, stræk og åndedrætsøvelser, som hjælper dig til at etablere din indre ro og balance og øger dit fysiske velvære. Alle instruktioner og guidninger understøttes af video- og lydmateriale, som du kan tilgå hjemmefra i din daglige træning.

Via arbejdet med blide kropsøvelser og bevidst vejrtrækning vil vi arbejde hen imod at styrke din kropsbevidsthed og åndedrætsbevidsthed og øge din fornemmelse af jordforbindelse og centrering i kroppen, således at du opnår bedre kontakt til din egen kerne og står bedre i verden.

Den 10. kranienerve kaldes nervus vagus, hvilket betyder den vandrende nerve. Den har fået sit navn, fordi den vandrer dybt ned i kroppen og forsyner de vigtige indre organer, som styrer åndedrættet, struben, svælget, stemmen og fordøjelsen og samtidig er bærer nervetråde fra det autonome nervesystem. Disse nervetråde bærer tråde fra det parasympatiske nervesystem – vores indre ro-system. 

Forskning påviser, at det er gavnligt for os at stimulere vagusnerven. Det har en gavnlig effekt på fordøjelsen, hormonbalancen, stress, inflammation mm.

Nervus vagus kan stimuleres på forskellige måder – bl.a. gennem arbejde med:

  • blid bevægelse
  • det dybe, frie åndedræt
  • mindfulness
  • afspændingsøvelser
  • strækøvelser
  • stemmen i lyd, tale og sang

Der er ingen præstation – kun oplevelse og fordybelse i sin egen bevægelse, åndedræt og i den fælles lyd, som opstår, når vi arbejder med stemmen. Du vil hele tiden blive guidet til, hvad du skal. Når vores opmærksomhed hviler på stemmens lyd, opnår vi en form for lydlig mindfulness.

Når vagusnerven stimuleres, kan stress, indre uro, tankemylder, tinnitus, spændingshovedpine, åndedrætsbesvær, fordøjelsesproblemer og andre funktionelle kropssymptomer reduceres og erstattes af indre ro, koncentration, fokusering og balance. Prøv vagustræning, som et supplement til din yoga/qigong/pilates/mindfulnesseller anden praksis. 

UNDERVISER

Mette Lund Franck er klassisk sanger, stemme-og sangpædagog og logopæd med speciale i stemmelidelser. Hun har en grunduddannelse i kognitive behandlingsformer og er mindfulnessinstruktør. Hun praktiserer dagligt yoga og Qigong. Hun har arbejdet med vagusnerven i 25 år som sanger, sangpædagog, stemmelogopæd og åndedrætstræner. Gennem mange år har hun holdt kurser i bevægelse, åndedræt og sang for personer med kroniske lidelser herunder sclerose og parkinson ligesom hun i en årrække afholdt kurser gennem Kræftens Bekæmpelse. Hun har været vidne til, hvordan arbejdet med bevægelse, åndedrættet og stemmens lyd har haft positiv indvirkning på kursusdeltageres livskvalitet, smerteoplevelse og copingevne.