Målgruppe: sangere, sangpædagoger, skuespillere, foredragsholdere og andre, som lever af at bruge deres stemme.

FOKUS

Kursets sigte er at bibringe professionelle stemmebrugere god stemmeteknik og viden om skadelig stemmeadfærd samt øge bevidstheden om deres egen stemmeadfærd. Deltagerne introduceres til de tidlige tegn på stemmelidelser og de hyppigste stemmelidelser blandt professionelle stemmebrugere samt til anvendelsen af forebyggende og vedligeholdende strategier for stemmeomsorg, stemmeopvarmning og -afspænding og -rehabilitering. Deltagerne får på kurset øvelser og strategier, som kan anvendes i deres eget stemmepædagogiske arbejde.

INDHOLD

 • Tale- og sangstemmens forhold
 • Hvad er fonotraumatisk adfærd
 • Tegn på begyndende stemmeproblemer
 • Stemmelidelsers årsag og udtryk
 • Dårlige vaner
 • At få øje på sin stemmeadfærd
 • Øget krops-/åndedræts- og stemmebevidsthed
 • Forebyggelse af stemmeproblemer
 • Stemmeomsorg
 • Stemmeteori og praktiske øvelser
 • Afspænding, stræk og selvmassage af strubens muskler
 • Stemmerehabilitering (SOVT-øvelser, flow fonation mm)

FORMÅL

At give deltagerne teoretisk viden og praktiske redskaber til at holde stemmen sund trods store stemmekrav samt at bibringe deltagerne redskaber til hjemme-værktøjskassen i form af stemmeomsorg, rehabiliterende øvelser mm., så de undgår stemmemæssige belastningsreaktioner så som stemmetræthed, kompenserende spændinger, ødemer eller stemmeknuder.

HVEM KAN DELTAGE

Kurset retter sig mod professionelle stemmebrugere herunder sangere, skuespillere, foredragsholdere, undervisere og andre personer i stemmekrævende jobs.

RESSOURCER

Efter kurset modtager deltagerne kursusbevis og Power Point præsentationer og har mulighed for at tilkøbe e-bog med teori og praktiske øvelser, oversigter over stemmelidelser og logopædiske stemmemetodikker og udredningsmaterialersamt login til StemmetræningsApp med krops-, åndedræts- og stemmeøvelser samt streaming-adgang til lydfiler med guidede øvelser, hvilket sikrer konsolidering, overføring og implementering i deltagernes egen praksis.

UNDERVISER

Mette Lund Franck. Som klassisk sanger, sang- og stemmepædagog og logopæd har Mette arbejdet med den professionelle stemme i 25 år. Hun underviser i Udredning og behandling af Den professionelle stemmebruger på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi og afholder kurserne Stemmen i personlig udvikling og Public Speaking for medarbejdere ved SDU. Hun behandler og underviser professionelle stemmebrugere i sin klinik Stemmens Portal.


DET FÅR DU MED DIG FRA KURSET

Dette kursus er for dig, som er professionel stemmebruger.

Du oplever måske, at du bliver hæs og hurtigt træt i stemmen, får gener i halsen, problemer med intonation, stemmestyrke og stemmeomfang, må sætte dine sange flere toner ned. Måske mister du af og til stemmen. Måske kan du kun synge kraftigt men har mistet evnen til at synge svagt.

Dette kursus klæder dig på til at passe på din stemme og til at udøve såvel forebyggende øvelser såvel som stemmerehabilitering på din egen og dine elevers stemmer. Kurset øget din bevidsthed om god stemmeadfærd.

Undervisningen vil være en vekslen mellem korte teoretiske oplæg, workshop samt praktiske øvelser og vil give deltagerne en indføring stemmerehabiliterende teknikker.