Varmt velkommen til BØRNENES STEMMEUNIVERS - STEMMEPÆDAGOGIK I BØRNEHØJDE
Vi, Trine Printz og Mette Lund Franck, glæder os over at kunne dele vores passion for børnestemme-universet med jer. Vi brænder for udviklingen af evidensbaserede og praksisbaserede materialer, som kan inspirere og gøre hverdagen lidt lettere for alle jer, som arbejder med børns stemmer. Materialernes mange billeder stimulerer barnets fantasi og bidrager til det legende element, som er så vigtigt, når vi arbejder med børns stemmer i sang og tale. 

Her på siden får I oplysninger om de materialer, vi har udviklet og de kurser, vi udbyder. 
God rejse ind i BØRNENES STEMMEUNIVERS. 

BØRNESTEMMEPLAKATER 

Børnestemmeplakaterne er en del af et bredere undervisningsmateriale til personer, som arbejder med børns stemmer, tale og åndedræt. Materialet henvender sig til audiologopæder, tale-hørelærere i PPR, sanglærere i musikskoler, musiklærere i folkeskolen, børnehaveklasse-lærere, korledere, som arbejder med børnestemmer og pædagoger i børnehaver og vuggestuer. 

Plakaternes layout og øvelsestekster er skrevet i et let forståeligt sprog, som appellerer til børns fantasi og som gør det nemt og overskueligt for underviseren sammen med børnene at vælge de øvelser, som passer netop til den pågældende dag eller specifikke problematik. 

Øvelserne fra plakaterne indgår i vores kommende fag- og brugsbog ”Den lille STORE bog om børnestemmer”, som vil komme til at indeholde:

Teoretisk del:

 • Stemmens anatomiske og fysiologiske udvikling fra barn til ung
 • Hyppigste stemmelidelser og stemmeproblemer hos børn
 • Den logopædiske udredning af børnestemmen
 • Stemmeomsorg
 • Direkte og indirekte intervention
 • Logopædiske stemmemetodikker

Metodedel:
Grundig indføring i udvalgte metoder med angivelse af øvelsernes:

 • Udførelse
 • Anvendelse
 • Dosering
 • Forventede effekt

Med metodedelen ønsker vi at skabe et lettilgængeligt overblik over metodikker indenfor den direkte intervention, som kan være nyttige i den børnestemmelogopædiske og sangpædagogiske praksis.

Øvelsesdel:

 • Øvelsesbeskrivelser inddelt i udvalgte metodikker, hvilker giver overblik over og mulighed for fordybelse i øvelserne.
 • Åndedræts-, holdnings-, afspændings- og stemme-/sangøvelser
 • Øvelsesark til kopiering med en enkelt øvelse pr. ark
 • Gode stemmeråd

Der vil gå en sammenhængende tråd igennem bogens afsnit, således at bogen kan bruges både som grund-/fagbog og opslagsbog ved presserende spørgsmål eller ønske om inspiration til øvelser.

Materialet er funderet i forfatternes indgående viden om stemmens og åndedrættets anatomi og fysiologi, sang- og stemmepædagogik og logopædisk behandling af børns tale- og sangstemmer. 

ØVRIGE MATERIALER OG KURSER

Materialet består tillige af en række lydfiler og instruktionsvideoer med de øvelser, som findes i den kommende bog og på plakaterne. Disse vil blive udbudt som et online kursus, hvor du tillige kan få adgang til pdf-materiale med øvelsesbeskrivelser, som du kan anvende i din egen praksis. Når onlinekurset er klar, vil det fremgå på Kursusportalen. Vores fysiske Børnestemmekurser annonceres på Kursusportalen. 

Trine og Mette afholder gennem Sprogklar et webinar med introduktion til børnestemmer mandag d. 17.04.23

OM FORFATTERNE/UDVIKLERNE

Mette Lund Franck er klassisk sanger, sangpædagog og logopæd med speciale i behandlingen af stemmelidelser hos børn, unge og voksne. Hun har som sanglærer undervist i musikskoler og på højskoler og som logopæd i en årrække varetaget opgaver i Foniatrisk klinik på øre-næse-halsafdelingen på Odense Universitetshospital. Hun er ekstern lektor på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på Syddansk Universitet. Sammen med Trine Printz afholder hun stemmekurser og udvikler materialer til stemmeområdet.

Trine Printz er audiologopæd. Hun skrev speciale inden for børnestemmer og har en ph.d. på voksenstemmeområdet. Hun har arbejdet på øre-næse-halsafdelingen på Odense Universitetshospital i en årrække. I dag er hun klinikleder i Sprogklars børnesprogsklinik og derudover ekstern lektor og forsker på Audiologopædi-uddannelsen på Syddansk Universitet. Sammen med Mette Lund Franck afholder hun stemmekurser og udvikler materialer til stemmeområdet.

INFO OM PLAKATERNE:

A3 PLAKATER

Plakaterne er trykt i bedste kvalitet: 250g Silk-papir 
Format: A3 (297 x 420 mm)
Trykmetode: digitaltrykte

UDVIKLING OG INDHOLD: 

Plakaterne er “frontløbere” for vores kommende fag- og brugsbog: “Den lille STORE bog om børnestemmer”

Øvelserne på plakaterne henviser til øvelserne i bogen samt til de instruktionsvideoer og lydfiler, som anviser den praktiske udførelse af øvelserne, som i det nye år bliver tilgængelige på Stemmens Portals online platform “Voice Web Academy”. 

Materialet er udviklet og bearbejdet af Mette Lund Franck og Trine Printz. 

PRISER

A3 PLAKATER ENKELTVIS:
1 plakat - ekskl. moms: 100,00 kr
1 plakat - inkl. moms: 125,00 kr

PAKKEPRIS: 
9 unikke plakater - i alt ekskl. moms: 792,00 kr
9 unikke plakater - i alt inkl. moms:    990,00 kr
 
Mulighed for bestilling af A4 plakater
Nye plakater under udvikling: åndedræts- og mindfulness øvelser til børn

Ekspedition og fragt: Pris afhængig af adresse og plakatmængde. Oplyses ved bestilling.
Plakaterne kan også afhentes i Stemmeklinikken, Nørregade 16, 1.th, 5000 Odense C
Det er muligt at betale med EAN. nr.

Brochure

Bestil 

Hvis i ønsker at blive faktureret på EAN eller lign kan i kontakte os på email: mette@stemmensportal.dk