STEMME, ÅNDEDRÆT OG HELBRED – en kursusserie bestående af 3 enkeltstående kurser, som med fordel kan tages i forlængelse af hinanden som et hele.

“Den helbredende stemme” retter sig mod personer, som ønsker at fordybe sig i stemmens helende, harmoniserende og afbalancerende univers. Forskning viser, at stemmens lyd har stor betydning for vores velbefindende og påviser, hvorledes stemmen lyd og sang kan virke smertestillende og øge coping-evnen ved svær sygdom samt øge vores generelle velbefindende. Når vi arbejder med stemmens lyd i toning, humming eller sang øges kroppens serotonin produktion og vagusnerven stimuleres, hvorved kroppens ro-system øges.

Kurset vil bestå at blide bevægelser og stræk, afspænding og åndedrætsøvelser og selvfølgelig stemmeøvelser. Vi vil arbejde med øvelser, som stimulerer den 10. kranienerve – nervus vagus, som styrer vores åndedræt, synkefunktion og stemme og derigennem opleve, hvorledes det dybe åndedræt aktiverer kroppens naturlige ro-system, det parasympatiske nervesystem. Når kroppen er åben og afspændt og åndedrættet dybt, vil fordybe os i vore stemmer lyd. Der er ingen præstation kun oplevelse og fordybelse i sin egen lyd og i den fælles lyd, som opstår. Du vil hele tiden blive guidet til, hvad du skal. Når vores opmærksomhed hviler på stemmens lyd, opnår vi en form for lydlig mindfulness.

Dagen vil give tid til fordybelse og refleksion i både stilhed, lyd og bevægelse. Indstillingen til øvelsespraksis vil være at øge det bevidste nærvær i øvelserne, hvorigennem det indre ro-system stimuleres yderligere.

At arbejde med åndedrættet og stemmens lyd har en gavnlig effekt for mennesker, som oplever øget stress, så hvis du har opdaget, at du i dagligdagen holder vejret, er kort-åndet, bliver forpustet, lider af skulder-/nakke-/kæbe-spændinger og måske har en klump i halsen eller bliver stemmetræt, så vil dette kursus være en dags oase for dig til at slippe hverdagens stress og jag og komme ned i gear og få kontakt til din egen stemme og dermed til en dybere væren i dig selv.

De blide krops- og åndedrætsøvelser har deres ophav i yoga, qigong, eutoni, Alexander teknik, samt med inspiration fra fridykningens univers. Stemme-øvelserne har deres ophav i sang- og talepædagogikken, forskellige mantra-traditioner, Power Singing, humming (nynnen), resonans- og overtone-øvelser. Øvelserne er afprøvet og udviklet gennem mange år og har kommet mange klienter og kursister til gode.

Efter kurset får du tilsendt en e-bog med øvelser og teori. Du bliver oprettet i Stemmens Portals StemmetræningsApp, hvor du får streaming-adgang til instruktionsvideoer samt lydfiler med guidede afspændings- og mindfulness øvelser. På kurset optages evt. lydfiler med udvalgte fælles lydmeditationer, som kan tilsendes med henblik på at holde egen praksis ved lige.

Kurserne “Det helbredende åndedræt”, “Den helbredende stemme” og “Helbredende sang” kan tages uafhængigt af hinanden, men kan også tages som en del af et samlet forløb. Kurserne ligger i forlængelse af hinanden og henvender sig til personer, som har lyst til at arbejde med bevægelse, åndedræt og stemme med henblik på øget indre harmoni og balance.

UNDERVISER

Mette Lund Franck er klassisk sanger, sang- og stemmepædagog og åndedrætsinstruktør. Hun har udviklet sit arbejde med den menneskelige stemme gennem 30 år. Hun er tillige uddannet Mindfulness-instruktør og har en Grunduddannelse i kognitive behandlingsformer og har i en årrække holdt kurset “Harmoni gennem krop og stemme” for personer med kroniske sygdomme. Hun har holdt kurser for Kræftens Bekæmpelse, Scleroseforeningen, Patientuddannelsen, Lær at tackle-kurserne mm.

Hun har studeret toning og lydarbejde hos Jill Purce (The Healing Voice, England), Stewart Pearce (The Alchemy of Voice, England) og Birgit Lynge (Power-Design).

Der er mulighed for at tilkøbe individuelle lektioner efter kurset.


DET FÅR DU MED DIG FRA KURSET

På kurset fordyber du dig i blid bevægelse, åndedrættet og stemmen og bliver klædt på til i hverdagen at genskabe den dybere kontakt til dit indre ro-system. Du modtager kursusmateriale med øvelser og får steamingadgang til StemmetræningsApp med instruktionsvideoer, som hjælper dig til at huske og udføre øvelserne hjemme. Du modtager ligeledes lydfiler med indspilning af afspændings-, åndedræts- og mindfulnessøvelser til videre fordybelse.

”Stemmetræning med Mette er glædeligt kropsarbejde, vished forankret i kroppen. Koncentreret træning af fokus og nærvær. Minimalt mentale musikalske samtaler. Lystfyld nysgerrighed efter mere stemmeudforskning og de underlige, uventede sidegevinster. En lille banal strofe bliver ved Mettes spontane, blide og humoristiske forslag til dyb zen og MIN SANG. Tak fordi du gav mig sangens indsigt – og alt det andet, der ikke sådan lige kan findes ord for, der slår til.”