Målgruppe: audiologopæder, talepædagoger, sang- og stemmepædagoger, stemmecoaches, sanglærere

FOKUS

Kurset giver en teoretisk og praktisk indføring i udredning og behandling af den professionelle stemmebruger. Der gives en indføring i hyppigt forekommende stemmelidelser/-problematikker hos professionelle stemmebrugere, deres årsag og fremtræden samt hvilke faresignaler, man skal være opmærksom på. Der ses på årsagssammenhæng mellem et erhverv med store præstationskrav psykisk, fysisk og emotionelt og hyppigt forekommende gener fra hals og stemme. Problematikkerne belyses fra såvel stemmelogopædisk, sangpædagogisk som kognitiv vinkel. Kurset veksler mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser.

INDHOLD

 • Teoretiske oplæg, case historier og praktisk øvelsesgennemgang
 • Introduktion til teori om udvalgte stemmelidelsers fremtræden.
 • Phonotraumatisk adfærd
 • Hormoner og stemmen
 • Psyken og stemmen
 • Stemmerehabilitering
 • Udvalgte stemmemetodikker
 • Den empatiske behandler
 • At være sit eget instrument
 • Forståelse for kunstnerens arbejdsform og livssituation
 • Introduktion til udvalgte sangbegreber og -genrer med dertilhørende mulig stemmebelastning
 • Gennemgang af relevante øvelser ved specifikke stemmelidelser/stemmeproblemer
 • Disciplin og krav i arbejdet med den professionelle stemmebruger

FORMÅL

Kursets formål at give deltagerne en indføring i udredning og behandling af den professionelle stemmebruger. Der lægges vægt på forståelsen af såvel fysiologiske som psykiske/emotionelle årsager til problematikken samt på praktisk mestring af øvelserne.

HVEM KAN DELTAGE

Kurset retter sig mod alle logopæder/audiologopæder/talepædagoger og stemmepædagoger med interesse for udredning og behandling af den professionelle stemmebruger. Hvis du ønsker en mere uddybende indføring i sangpædagogiske principper, kan du med fordel tage kurset: ”Sangpædagogik for logopæder”.

RESSOURCER

Efter kurset modtager deltagerne kursusbevis og Power Point præsentationer og har mulighed for at tilkøbe e-bog med teori og praktiske øvelser, oversigter over stemmelidelser og logopædiske stemmemetodikker og udredningsmaterialersamt login til StemmetræningsApp med krops-, åndedræts- og stemmeøvelser samt streaming-adgang til lydfiler med guidede øvelser, hvilket sikrer konsolidering, overføring og implementering i deltagernes egen praksis7.

UNDERVISER

Mette Lund Franck er ekstern lektor ved Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU og har undervist i faget Personlig Stemmedannelse siden 2013. Over 240 studerende har lært deres personlige stemmedannelse hos hende. Hun underviser i faget Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Her underviser hun i ‘Den professionelle stemme’, EILO, Kronisk hoste samt logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb. Mette er konsulent i Logopædisk Stemmemetodik og holder opkvalificerende kurser for kommuner, som hjemtager stemmeområdet.


DET FÅR DU MED DIG FRA KURSET

Kurset opkvalificerer dine personlige færdigheder indenfor personlig stemmedannelse. Efter kurset modtager du et kursusbevis og min e-bog med teori og praktiske øvelser samt login til min. StemmetræningsApp i 6 måneder. StemmetræningsApp indeholder 40 instruktionsvideoer med krops-, afspændings-, holdnings- og stemmeøvelser. E-bog og StemmetræningsApp sikrer konsolidering, overføring og implementering i din egen praksis.