Stemmeklinikken tilbyder udredning, vejledning samt stemmerehabilitering for professionelle og semiprofessionelle sangere.

Mange sangere kender til perioder med hæshed og stemmetræthed, eventuelt svigtende intonation og styrringsbesvær af stemmen. Disse gener kan skyldes længere varig belastning, forkert stemme-/sangteknik, indstudering af nyt repertoire, øgede stemmekrav, dårlig fysisk form, sang på en forkølet stemme.

Hyppigt er der en sammenhæng mellem tale- og sangstemmen, som ofte er overset. Med en baggrund som klassisk sanger, sangpædagog og logopæd med specialisering i stemmelidelser har jeg øje på såvel tale- som sangstemmen og behandler begge dele.

Når stemmen slår knuder og er blevet hæs, kommer man nemt til at kompensere for den dårlige stemmekvalitet og funktion og derved får man kompensatoriske spændinger, som meget let bliver kroniske. Derved er man på vej ind i en ond cirkel af stemmemisbrug – øget pres på stemmen – kompenserende strategier – stemmetræthed – gener i halsen – halsspændinger – mindre stemmeomfang – intonationsproblemer – bekymring og præstationsnervøsitet.

Stemmen er sangerens vigtigste redskab og hvis den svigter, er såvel karriere som levevej i fare. Derfor mødes du i klinikken altid med stor forståelse for din situation og du vil få mange gode redskaber til at takle såvel stemmeproblemet som den bekymring og nervøsitet, som naturligt følger med en nedsat stemmekapacitet.

Du vil altid blive bedt om at blive tilset af en øre-næse-halsspecialist inden opstart af et stemmerehabiliteringsforløb.