Målgruppe: tale- og sangpædagoger, stemmetrænere, stemmecoaches

FOKUS:

Kurset er en teoretisk indføring i stemmelidelsers ætiologi (baggrund) og fysiske udtryk samt introduktion til auditiv stemmevurdering med typisk forekommende stemmekvaliteter relateret til de enkelte stemmelidelser. Dette gøres med baggrund i materialet Referencestemmer. Baggrund for og instruktion i funktionsprøver gennemgås samt gennemgang af anvendte parametre for stemmevurdering (hvad er det, vi undersøger, hvordan undersøger, vurderer og beskriver vi de fund, vi gør?)

INDHOLD

  • Teoretiske oplæg
  • Faglig diskussion og sparring
  • Øvelser i auditiv stemmevurdering
  • Øvelser i udførelse af funktionsprøver

FORMÅL

At øge deltagernes viden om stemmelidelsers fremtræden (ætiologi og fysiologi) for derigennem at kunne tilrettelægge og udføre hensigtsmæssig stemmelogopædisk intervention eller sangpædagogisk undervisning. At blive opmærksom på faresignaler ved stemmeproblemers opståen. Kurset kan tages som forberedelse til kurserne Personlig Stemmedannelse, Logopædisk Stemmemetodik, EILO/Kronisk hoste mm.

HVEM KAN DELTAGE

Tale- og sangpædagoger, vocal coaches, stemmetrænere mm.

RESSOURCER

Deltagerne modtager efter kurset Power-Point præsentationer fra kurset samt litteraturliste med anbefalet litteratur til videre fordybelse.

Kurset kan tages som indledning til kurset Logopædisk Stemmebehandling, Udredning og behandling af funktionelle, organiske og neurologiske stemmelidelser. Der er mulighed for at tilkøbe individuelle lektioner efter kurset.

UNDERVISER

Mette Lund Franck er ekstern lektor ved Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU og har undervist i faget Personlig Stemmedannelse siden 2013. Over 240 studerende har lært deres personlige stemmedannelse hos hende. Hun underviser i faget Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Her underviser hun i ‘Den professionelle stemme’, EILO, Kronisk hoste samt logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb. Mette er konsulent i Logopædisk Stemmemetodik og holder opkvalificerende kurser for kommuner, som hjemtager stemmeområdet.

DET FÅR DU MED DIG FRA KURSET

Kurset opkvalificerer din viden indenfor stemmelidelsers anatomi/fysiologi og fremtrædelsesform samt færdigheder indenfor stemmeudredning og -vurdering. Derved bliver du klædt på til at spotte stemmeproblemer hos dine sangelever eller stemmeklienter.

Fra 1. januar 2022 vil kursusstrukturen indeholde 2 pakker:

GRUNDPAKKE:

Kursus + handouts, som udleveres på dagen

UDVIDET PAKKE 1:

Kursus + handouts + “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer”

Det betyder også, at Stemmens Portal åbner WebAcademy med specifikke “Home Study-programmer”, som kan købes uafhængigt af de fysiske kurser.

pic