Vi tilbyder LOGOPÆDISK ØVELSESBEHANDLING OG ÅNDEDRÆTSTRÆNING for atleter, sportsfolk og andre med atypiske eller anstrengelsesudløste vejrtrækningsproblemer (EILO, VCD mm).

Læs mere herunder.

ANSTRENGELESUDLØSTE VEJRTRÆKNINGSPROBLEMER, EILO & VCD

EILO og VCD er diagnoser, som beskriver tilstande i struben, som bl.a. kan udløses af fysisk anstrengelse, hvor indåndingskraften er så stor, at nogle af strubens strukturer: stemmelæberne og strukturerne ovenover stemmelæberne kan blive suget nedad mod luftrøret, hvorved åbningen i struben mindskes. VCD kan udløses af sensoriske stimuli såsom kold/varm/fugtig luft, parfume, rengøringsmidler og hoste. Jo større irritation i strubens slimhinder, jo større risiko for sammensnørring i strubens muskler.

UDREDNING AF EILO og VCD

EILO/VCD kan påvises ved en CLE-test, hvilket er en løbebåndstest, som foretages på udvalgte hospitaler. Undersøgelsen kan vise sværhedsgraden og om det er selve stemmelæberne eller strukturerne ovenover, som bliver suget ned. Den logopædiske udredning og undervisning varetages af logopæder med specialisering i stemme-, strube- og svælgsygdomme og inkluderer samtale, palpation af halsens muskler samt udvalgte stemmeprøver.

INDHOLD OG MÅL MED LOGOPÆDISK UNDERVISNING v EILO og VCD

Logopædisk undervisning omhandler åndedrætsteknikker samt strategier og øvelser, som hjælper atleten til at afspænde halsens muskler og holde struben åben under anstrengelse. Logopæder med specialisering i stemme-, strube- og svælgsygdomme har et indgående kendskab til åndedrættets og strubens anatomi og fysiologi samt til metodikker, som kan såvel afspænde som styrke strubens muskler og derigennem reducere eller helt afhjælpe åndenød.

 

FORLØBSBESKRIVELSE OG -LÆNGDE

Forløbets varighed afhænger af problemernes sværhedsgrad, klientens motivation, hyppighed af hjemmetræning og evne til overføring af øvelserne til hverdagen (træning, konkurrencer mm). Ofte strækker forløbene sig over 6-8 gange.

UDERVISNINGSFORM

Da jeg modtager klienter fra hele landet, har jeg for at reducere klientens rejsetid besluttet, at den udredende samtale kan foregå med besvarelse af elektronisk spørgeskema samt samtale via FaceTime eller Skype. Forløbet vil inkludere ca. 4 fremmødegange med mellemliggende FaceTime eller Skype sessioner til opfølgning og justering af øvelser.

HENVISNING

Klienter henvises af øre-næse-halslæge fra privat praksis eller fra sygehus efter gennemført CLE-test.

RESSOURCER

Klienterne modtager under forløbet en e-bog eller papir dokumenter med teori og praktiske øvelser, oversigter over åndedrætsøvelser og strubeåbnende øvelser samt login til StemmetræningsApp med krops-, åndedræts- og stemmeøvelser samt streaming-adgang til lydfiler med guidede afspændingsøvelser, hvilket sikrer konsolidering, overføring og implementering i atletens dagligdag og træning.

UNDERVISER

Mette Lund Franck er ekstern lektor ved Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU og har undervist i faget Personlig Stemmedannelse siden 2013. Over 200 studerende har lært deres personlige stemmedannelse hos hende. Hun underviser i faget Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Her underviser hun i den logopædiske udredning og behandling af ‘Den professionelle stemme’, EILO, Kronisk hoste samt efter stråleskader og operative indgreb. Hun har specialiseret sig i undervisningen af anstrengelsesudløste vejrtrækningsproblemer hos topatleter og ser klienter fra hele landet i sin klinik.

Anstrengelsesudløste vejrtrækningsproblemer, brochure


Instruktion i Atletens åndedræt
Instruktion i flanke- og det abdominale åndedræt
Kropsopvarmning og det abdominale åndedræt:

Instruktion i flanke- og abdominalt åndedræt

Kropsopvarmning og abdominalt åndedræt

video 3