Giv stemme til personen indeni!

I Stemmeklinikken tilbydes logopædisk udredning og stemmeundervisning for transpersoner i form af feminisering eller maskulinisering af stemmen.

Jeg har mange års erfaring i stemmeforandrende undervisninger for transpersoner og nonbinære personer.

Hvad indebærer det at forandre stemmen?

En persons stemme er bestemt af det biologiske køn, som en person er født med. En mands stemme er fx dybere end en kvindes, da mænds stemmelæber, svælg og strube er større. Mænds stemmelæber svinger langsommere end kvinders og derfor er stemmen dybere. Kvinders stemmer er kortere og svinger derfor hurtigere, hvorfor kvindestemmen er lysere. Dette kan være et problem, hvis du biologisk set er født som mand, men identificerer og præsenterer dig som kvinde, eller hvis du biologisk set er født som kvinde, men identificerer og præsenterer dig som mand.

Som transperson kan det ske, at du ikke bliver opfattet som det køn, du identificerer dig med, på grund af din stemme. Det kan medføre undgåelsesadfærd, hvor du holder dig tilbage eller helt undlader at sige noget i sociale sammenhæng fx i det offentlige rum. Stemmeundervisningen kan hjælpe dig til at opnå en stemme, som passer til dig. Og en stemme som du har lyst til at anvende i din hverdag.

I stemmeundervisningen kan vi sigte mod en femininisering eller maskulinisering af stemmen eller mod at stemmelejet ligger i det, vi kalder det kønsneutrale område, som er et frekvensområde, hvor lyttere ikke umiddelbart kan bestemme, om den stemme de lytter til, er en mands- eller kvindestemme. Omfanget af femininiseringen af stemmen afhænger af dine medfødte anatomiske og fysiologiske strukturer (struben, stemmelæberne) og din evne til at udnytte og ændre dine resonansrum samt din egen øve-indsats med stemmetræning derhjemme.

Maskulinisering af stemmen understøttes typisk af hormonbehandling, som får stemmelæbernes masse til at øges og derved gør stemmen dybere.