Stemmeklinikken tilbyder individuel coaching til personer i stemmekrævende jobs, som ønsker at arbejde med deres stemme, tale og personlige udtryk for at blive bedre formidlere.

Når du taler, vil lytterne øjeblikkelig danne sig en mening om dig ud fra den præsentation du leverer – ikke kun om indholdet. Som med så mange andre ting i livet opstår elegance og charme i præsentationen ikke som ved et trylleslag, men ved at tilegne sig specifikke færdigheder.

Gennem teknikker fra teatrets, stemmepædagogikkens og sangens værktøjskasse iblandet min store performance og formidlingserfaring tilrettelægges et forløb med det formål at overvinde nervøsitet og præsentationsangst. Du vil opnå større balance gennem afspænding og et dybere åndedræt, viden om og udnyttelse af dit kropssprog, større nærvær og gennemslagskraft gennem en afspændt og fokuseret stemme.

Dit budskab vil få mere tyngde gennem anvendelse af kropsstøtte og jordforbindelse samt gennem stemmens forankring i kroppen. Gennem viden om og tiltro til egne stemmeevner vil du fremstå med naturlig autoritet og gennemslagskraft samt opnå og opretholde lytternes opmærksomhed.

Derudover kan du få hjælp til:

Afhjælpning af hæshed, stemmetræthed og andre stemmegener vha. bedre indsigt i stemmeomsorg, stemmeøvelser og afspænding af strubens og stemmens muskulatur.

Mette Lund Franck har undervist professionelle stemmebrugere i mange år. Hun holder kurserne ”Stemmen i personlig udvikling” og ”Public Speaking” gennem HR-Udviklingen på Syddansk Universitet og underviser i faget Den professionelle stemme på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi ligeledes på SDU.

Som sangunderviser har jeg en bred baggrund som klassisk sanger, sangpædagog og logopæd med specialisering i stemmelidelser. Hos mig bliver du derfor mødt af en person med et grundigt kendskab til stemmens og åndedrættets anatomi og fysiologi, sang- og stemmepædagogik, sang stilarter og stemmerehabilitering.

Du vil blive grundigt indført i holdning, afspænding af halsens og strubens muskler, åndedræt og støtte, stemme- og sangøvelser samt selvfølgelig at synge. Jeg lægger vægt på arbejdet med indlevelse, fortolkning, formidling og udtryk – alt det, der gør det sjovt at synge.

Jeg hjælper dig til at udnytte din stemmes potentiale og opnå tillid til din stemmen. Jeg underviser begyndere til øvede og forbereder aspiranter til optagelsesprøver på De Danske Scenekunsskoler.