Kurset retter sig mod psykologer, psykoterapeuter, læger, sygeplejersker, coaches, fysio- og ergoterapeuter, massører, zoneterapeuter og andre behandlere for hvem, samtalen er en vigtig del af mødet med klienten.

Er du behandler? Taler du med mange klienter i løbet af en dag? Skal din stemme gerne være afspændt og indgyde ro, håb og fortrøstning?

BEHANDLERENS STEMME er et kursustilbud til dig, som oplever, at stemmen ikke rækker helt til de krav, dit arbejde stiller til den. Det er til dig, som oplever, at stemmens lyd har stor betydning for dit eget og dine klienters velbefindende og som ved, at din egen sindstilstand og fysiske spændingstilstand, kan høres i din stemme og dermed mærkes af klienten. Forskernes fund af spejlneuronerne forklarer dette fænomen; at vi mærker det, en anden mærker – fordi vi har nogle neuroner i hjernen, som spejler den andens udtryk.

Med vores stemmer kan vi give UDTRYK for den vi er – vi kan gøre INDTRYK på andre mennesker og vi kan sætte vores AFTRYK ikke blot i verden, men helt personligt i vore relationer og i de personer, vi arbejder med.

Gennem kropsarbejde, åndedrættet, afspændingsøvelser, fysiske udspændings- og selvmassageøvelser samt stemmeøvelser, vil vi arbejde hen imod en bedre kontakt til din stemme – en øget krops-, åndedræts- og stemmebevidsthed – alt sammen for at hjælpe dig til at blive bundfældet i din kontakt til kroppen, åndedrættet og stemmen og at styrke dit samlede udtryk som behandler.

Den kinesiske medicin og behandling er forståelse af stemmen den, at den er tæt knyttet til sjælen, som i denne forståelse er et udtryk for den del af mennesket, som rækker mod ånden. Stemmen er tæt forbundet med hjerteenergien.

Den vestlige forskning viser, at åndedrættet har stor betydning i forbindelse med stress-reduktion og det at opnå større sundhed og velbefindende. Den 10. kranienerve, vagusnerven, som giver nerveforsyning til åndedrættet, giver ligeledes nerveforsyning til strubens og stemmens muskler.

Når vagusnerven stimuleres, stimuleres vores indre ro-system; det parasympatiske nervesystem. Vagusnerven kan stimuleres gennem arbejde med mindfulness, blid bevægelse, åndedrættet og stemmen. Når den indre ro forplanter sig i stemmens toneleje, svingningsmønster og klang, bliver stemmen kanal for den dybere intention med at hjælpe et andet menneske og den afbalancerede stemme vil have en positiv virkning på relationen mellem behandleren og klienten og på klienten selv.

Stemmen er lyd, som opstår på baggrund af de vibrationer, som stemmelæberne danner og som reflekteres op gennem struben og hovedets hulrum og ud gennem mundhulen og ansigtsstrukturerne. Når struben og stemmen er afspændt, vibrerer stemmelæberne frit og der dannes overtoner i hulrummene. Overtoner er auditivt målbare størrelser – svingninger ved forskellige frekvenser, som øret ikke kan skille ud fra hinanden, men som er med til at give stemmen fylde og farve og bæredygtighed. Når stemmen er forankret i kroppen, har vi mulighed for at tale ud fra vores indre autoritet og autenticitet og det kan mærkes af den, som lytter.

UNDERVISER

Mette Lund Franck er klassisk sanger, sangpædagog og logopæd med speciale i stemmelidelser. Hun er ekstern lektor ved Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU, hvor hun har undervist i faget Personlig Stemmedannelse siden 2013. Over 240 studerende har lært deres Personlige Stemmedannelse hos hende. Hun underviser desuden i faget Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Her underviser hun i ‘Den professionelle stemme’, EILO, Kronisk hoste samt logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb. I sin private stemmeklinik Stemmens Portal underviser og behandler hun professionelle stemmebrugere fra hele landet, ligesom hun holder opkvalificerende stemmelogopædiske kurser for audiologopæder på landets kommunikationscentre.

 Der er mulighed for at tilkøbe individuelle lektioner efter kurset.


DET FÅR DU MED DIG FRA KURSET

På kurset fordyber du dig i din stemmes lyd og udtryk og bliver klædt på til i hverdagen at genskabe kontakten til  krop, åndedræt og stemme i anerkendelsen af, at stemmen er et af dine vigtigste redskaber i mødet med klienten. Du modtager kursusmateriale med øvelser og får steamingadgang til StemmetræningsApp med instruktionsvideoer, som hjælper dig til at huske og udføre øvelserne. Du modtager ligeledes lydfiler med indspilning af afspændings- og mindfulnessøvelser.