Jeg hedder Mette Lund Franck og er klassisk sanger, sang- og stemmepædagog og logopæd med specialisering i stemmelidelser samt ekstern lektor på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi v. Syddansk Universitet.

Jeg har arbejdet med den menneskelige stemme i 25 år og specialiseret mig i behandlingen af stemme- og strubelidelser i tæt samarbejde med OUH og privatpraktiserende øre- næse-halslæger. Mit arbejde grunder på en dyb kærlighed til og fascination af den menneskelige stemme og dens ressourcer og min undervisning bygger på et menneskeligt helhedssyn, hvor arbejdet med stemme, krop, musik og personlighed lever side om side.

Jeg bygger bro mellem teori og praksis, det videnskabelige og det sansbare samt det kunstneriske og det pædagogiske, hvorved der opstår en ny sammensætning af redskaber – en moderne metode.

Jeg underviser børn, unge og voksne med stemme- og strubelidelser og rehabiliterer professionelle stemmer (klassiske og rytmiske sangere, skuespillere og andre faggrupper med store stemmekrav) og underviser topatleter med anstrengelsesudløste vejrtrækningsproblemer (EIL, EILO, VCD) i åndedrætsteknik til fremme af præstation og ydeevne.

Jeg glæder mig til at hjælpe dig med din stemme.

Venlig hilsen

Mette Lund Franck


Stemmeklinikken ejes af Mette Lund Franck, ekstern lektor v. SDU, klassisk sanger, sang- og stemmepædagog, logopæd med speciale i stemmelidelser læs mere her.

– Stemmeklinikken yder konsulentvirksomhed og logopædisk bistand til kommuner (PPR), institutioner og virksomheder.

Undervisning kan igangsættes efter henvisning fra øre-næse-halslæge for personer med stemmelidelser/-problemer. Sangelever, klienter til stemme coaching og aspiranter til scenekunstskolerne kan henvende sig direkte.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du bør undersøges af en øre- næse-halslæge først, er du velkommen til at kontakte mig.