Målgruppe: audiologopæder, talepædagoger, sang- og stemmepædagoger, stemmecoaches, sanglærere

Indføring i musikalske begreber, sanggenrer, sangteknik, sangerens krop og psyke

FOKUS

Kurset giver en indføring i sangtekniske begreber, genrer og øvelser, hvilket medvirker til at øge deltagernes tillid til egne færdigheder i behandlingen af sangere i den logopædiske praksis.

INDHOLD

 • Krops-/åndedræts-/støtte-/ og stemme-øvelser som opvarmning til sang
 • Indføring i udvalgte sanggenrer
 • Indføring i stemmens fysiologi og belastning i sang
 • Øvelser:
 • Warm-up/Cool-down
 • Ansatstræning
 • Stemmens dynamik: Længdespænding, crescendo/decrescendo, tryk – flow – glottismodstand
 • Flow fonation og sang
 • SOVT-øvelser og sang
 • Sangerkroppen
 • Fonotraumatisk adfærd
 • Stemmerehabilitering

FORMÅL

At give deltagerne praktiske redskaber og større forståelse for stemmekrav og udtryksform gennem praktiske øvelser på egen krop. At klæde deltagerne på til at udredede og behandle sangere i den logopædiske praksis.

HVEM KAN DELTAGE

Kurset retter sig mod alle logopæder/audiologopæder/talepædagoger og stemmepædagoger med interesse for og ønske om at øge deres egne færdigheder indenfor det sangpædagogiske felt med henblik på at kunne arbejde med større selvsikkerhed med den del af den logopædiske klientgruppe, som består af sangere.

RESSOURCER

Efter kurset modtager deltagerne kursusbevis og Power Point præsentationer og har mulighed for at tilkøbe e-bog med teori og praktiske øvelser, oversigter over stemmelidelser og logopædiske stemmemetodikker og udredningsmaterialersamt login til StemmetræningsApp med krops-, åndedræts- og stemmeøvelser samt streaming-adgang til lydfiler med guidede øvelser, hvilket sikrer konsolidering, overføring og implementering i deltagernes egen praksis.

UNDERVISER

Mette Lund Franck. Som klassisk sanger, sang- og stemmepædagog og logopæd har Mette arbejdet med den professionelle stemme i 25 år. Hun underviser i Udredning og behandling af Den professionelle stemmebruger på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi og afholder kurserne Stemmen i personlig udvikling og Public Speaking for medarbejdere ved SDU. Hun behandler og underviser professionelle stemmebrugere i sin klinik Stemmens Portal.


DET FÅR DU MED DIG FRA KURSET

Dette kursus er for dig, som synes, at du kommer til kort, når du skal undervise sangere i din logopædiske praksis. Du oplever måske, at de ved meget mere om stemmen, end du gør, de anvender udtryk om stemmen eller sangteknik, som du ikke kender og du kan egentlig ikke høre på deres talestemme, at der skulle være noget galt med sangstemmen. Kurset giver dig indsigt i en række sangpædagogiske og sangtekniske parametre samt løfter sløret for sang-genrer, stemmebelastning, registerarbejde samt stemmens dynamik og resonans.

Du arbejder praktisk med din egen stemme og mærker herved effekten af forskellige sanggenrer og -teknikker.

Du bliver dermed klædt på til at møde sangeren på hans eller hendes banehalvdel og opnår større tillid til relevansen og effekten af de stemmelogopædiske teknikkers  effekt på denne klientgruppe.

Undervisningen vil være en vekslen mellem korte teoretiske oplæg, workshop samt praktiske øvelser og vil give deltagerne en indføring sangteknik og -genrer, samt øget tillid din egen stemmes formåen i arbejdet med sangere.

pic

pic