MÅLGRUPPE

Logopæder, audiologopæder, talepædagoger

FOKUS:

Kurset giver en indføring i logopædisk udredning og behandling/stemme- og taleundervisning til transpersoner herunder transkvinder (MtF), transmænd (FtM) og non-binære personer.  Kurset veksler mellem teoretiske oplæg med case historier og praktiske øvelser. Den praktiske udførelse af øvelserne og forståelsen af rette øvelse til oplevet kønslig identitet vægtes højt. Der gives en praktisk indføring i konkrete materialer og metodikker til udredning og tilrettelæggelse af intervention. Forskellige problemstillinger behandles ud fra cases, teori, lyd- og videoeksempler og praktiske øvelser til både udredning og intervention. Kurset er praksisnært og du vil som deltager få en række konkrete redskaber og øvelser direkte til brug i egen praksis.

INDHOLD

 • Anvendte begreber og terminologi
 • Kvinders og mænds anatomi og fysiologi
 • Stemmens og strubens udvikling fra barn til ung/voksen
 • Stemmelidelser og stemmeproblemer hos transpersoner
 • Hormonbehandling: effekt
 • Kirurgi
 • Logopædisk udredning af transpersoner
 • Udredningsmaterialer
 • Funktionsprøver og stemmeoptagelser
 • Diagnoser og psykiske lidelser
 • Mutationsstemmer FtM
 • Kompensatoriske spændinger og stemmeproblemer
 • Logopædisk intervention ved transstemmer (MtF/FtM/non-binære)
 • Stemme: tonehøjde og stemmeklang, stemmestyrke
 • Tonehøjde/pitch ved klaveret – øvelser
 • Tale: sprogmelodi (prosodi), fraser, taletempo og dynamik
 • Kropssprog, gestik og mimik

Øvelser

 • Apps og udvikling af egne øvematerialer
 • Stemmeomsorg og stemmehygiejne
 • Gode stemmeråd
 • Overføring af den gode stemmeadfærd til hverdagen
 • Overføring af den nye stemme ude i verden

FORMÅL

Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at håndtere et transstemmeforløb fra henvisning/henvendelse til udredning, vejledning og behandling/undervisning. Deltagerne får et solidt teoretisk og praktisk fundament til udredning og behandling/undervisning af trans- og nonbinære personer Efter kurset vil deltageren være i stand til træffe kvalificerede beslutninger i forhold til en lang række elementer i den logopædiske intervention til transpersoner med og uden stemmeproblemer. Som deltager får du konkrete redskaber og øvelser direkte til brug i egen praksis.

UNDERVISER OG KURSUSLEDER

Mette Lund Franck er ejer af Stemmens Portal og fordeler sin arbejdstid mellem sin Stemmeklinik & Kursusportal og en deltidsstilling som stemmelogopæd på KCO. Hun er ekstern lektor på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi v. SDU i fagene Personlig Stemmedannelse og Klinikundervisning på BA-Uddannelsen samt i ”Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme” på Kandidatuddannelsen, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Mettes emner i faget er ‘Den professionelle stemme’, ‘EILO & Kronisk hoste’ samt ‘Logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb’. Mette er konsulent i Logopædisk Stemmemetodik og afholder opkvalificerende kurser samt yder supervision og vejledning til kommuner. Mette har mange års erfaring med udredning og behandling/undervisning af trans- og nonbinære personer og samarbejder med Center for Kønsidentitet og Øre-næsehals-Ambulatoriet, OUH og LAMBDA+.

‘Tak for 2 berigende kursusdage. Vi har nydt dit faglige engagement, din enorme viden på stemmeområdet og dit sprudlende humør. Vi har fået en faglig opkvalificering med praksis for øje og er nu overbeviste om, at vi kan varetage stemmeområdet. Vi har med udgangspunkt i teori og praksis inden for de forskellige stemmediagnoser fået "redskaberne" til at udføre logopædisk behandling. I fremtiden tøver vi ikke med at kontakte "Oraklet fra Nyborg" igen.’
Audiologopæderne i Faaborg-Midtfyn kommune.