Af hensyn til beskyttelse af persondata er personernes navne ændret

Marianne blev henvist fra Øre-næse-halsafdelingen på sygehus med åndedrætsvanskeligheder (EILO grad 1) og kronisk hoste.

Hun havde gennem mange år gentagne episoder med langvarig og kraftfuld hoste, som bevirkede, at hun i perioder sov meget dårligt. Samtidig var det svært at passe sit stemmekrævende job som underviser. Ved sport, oplevede hun at halsen snørede sig sammen og det blev svært at trække vejret.

I det logopædiske undervisningsforløb koncentrerede vi os om åndedrættet, afspændende øvelser til strube og hals samt hosteundertrykkende strategier.

De hosteundertrykkende strategier afhjalp den store hostetrang, hvorved struben fik ro og irritationen i slimhinderne blev mindre. Marianne oplevede at kunne styre sin hostetrang og derved afkorte hosteperioder betydeligt. Arbejdet med det dybe åndedræt og de åbnende øvelser for struben bevirkede, at hun kunne genoptage sin sport.


Morten blev henvist fra Øre-næse-halsafdelingen på sygehus med anstrengelsesudløste vejrtrækningsproblemer (EILO grad 1) samt kronisk hoste.

Morten var tidligere elite badmintonspiller, men havde pga. vejrtræknings- og hosteproblemer været nødsaget til at stoppe sin sport. Morten dyrkede nu vægtløftning, som var den eneste sport, han kunne dyrke uden at få vejrtrækningsproblemer. Han var meget generelt meget opspændt i sin muskulatur og vejrtrækningen var placeret højt i brystkassen.

I det logopædiske undervisningsforløb introducerede jeg hurtigt hosteundertrykkende strategier, idet hosten ofte blev udløst af åndenød. Da hosten var bedre under kontrol, arbejdede vi med det dybe åndedræt til maven samt generel afspænding af kroppen og lokal afspænding af strubens og halsens muskler.

Da Morten fik kontrol over sin hostetrang, begyndte han forsigtigt at genoptage sin sport. Ved endt undervisningsforløb, var han tilbage i sin gamle form og kunne igen dyrke sport på eliteplan.


Emilies mor henvendte sig for at få AKUT Stemmehjælp, da hendes 17-årige datter havde mistet stemmen i forbindelse med ondt i halsen.

Emilie var undersøgt hos øre-næse-halslæge, som ikke fandt nogen vævsmæssig årsag til stemmeproblemet. Halssmerterne var forsvundet efter en uge, men Emilie havde i halvanden måned ikke haft nogen stemme. Hun kunne kun hviske eller frembringe en høj pibende lyd.

I det logopædiske behandlingsforløb, som strakte sig over 2 gange, fik Emilie manuel behandling af strubens og halsens muskler, som var meget opspændte over i så lang tid at have presset stemmen. Hun fik øvelser til afspænding af strubens og halsens muskler og samt en instruktion i egen-massage af halsens muskler.

Stemmeundervisningen var afprøvende i forhold til problemet og bestod af blide øvelser til fremme af stemmelæbe-lukke og gradvis fandt stemmens muskler ud af at slappe af og svinge igen. I løbet af den anden og sidste undervisningsgang fik Emilie mere og mere tro på at stemmen virkede igen. Da hun forlod klinikken, havde hun fået sin stemme tilbage.


Ulla var henvist fra Øre-næse-halsafdeling på sygehus med stemmeproblemer efter laser operation på stemmelæberne pga. celleforandringer i slimhinden.

Stemmen var meget dårlig og ustabil. Stemmebehandlingen bestod af samtale med rådgivning og vejledning samt guidede afspændingsøvelser til fremme af bedre kropslig og følelsesmæssig balance efter et hårdt sygdomsforløb. Åndedrættet til maven fremmede den generelle afspænding og blide stemmeøvelser fik gradvis stemmen ned i sit vante afslappede stemmeleje. Gradvis fik Ulla sin stemme tilbage og sin tro på, at hun var på vej igennem sit sygdomsforløb.


Anne blev henvist fra øre-næse-halslæge med ødemer på stemmelæberne. Anne var professionel klassisk sanger og havde i månedsvis kæmpet med en tiltagende dårlig stemme.

Hun var solist og sang samtidig i flere professionelle kor med store stemmekrav. I en længere periode havde hun ind imellem måttet aflyse koncerter og prøver for at restituere stemmen. Hun havde problemer med de høje toner, med at synge rent og med udtalt stemmetræthed. Hun var meget presset af og bekymret for sin arbejdssituation. Anne havde en stor familie med mange børn, så når hun havde fri, var det svært at komme til at hvile stemmen.

Stemmebehandlingen tog udgangspunkt i centrering og forankring i kroppen.  Igennem mange år havde hun haft for travlt med karriere og familieliv til at huske sig selv på, at en sangers stemme tager udgangspunkt i kroppen. Hun fik et øvelsesprogram, som koncentrerede sig om gennem åndedrættet og afspænding at komme til stede i kroppen. Hun fik dybe styrkeøvelser til mave-og bækkenmuskulatur, så hun fik bygget sin støtte op fra kroppens centrum. Dernæst begyndte den afspændende behandling af stemmelæberne.

Hun blev tilrådet ikke at synge i en måned, så hun kunne genopbygge kropsstøtte og koncentrere sig om at rehabilitere stemmen. Da de logopædisk øvelser og stemmehvilen havde haft god effekt på stemmekvaliteten og stemmetrætheden, overgik vi til blide sangøvelser.

Efter en måned kunne Anne synge et travlt koncertprogram uden stemmen blev dårlig. For Anne som så mange andre professionelle sangere, er det en vedvarende opgave at pleje og holde stemme og krop i god form, så man kan klare store og alsidige stemmekrav.


Marie blev henvist fra Øre-næse-halsafdeling på sygehus med stemmeknuder og stramningsfornemmelse i halsen.

Marie var indskolingslærer med stort stemmekrav til både sang og tale. Stemmen var blevet tiltagende dårlig gennem længere tid. Marie var under stort arbejdspres pga. sygdom hos sin nærmeste kollega.

Den logopædiske behandling tog udgangspunkt i at reducere den kraftige kropslige stress-reaktion gennem åndedrætsøvelser og blid bevægelse for at opnå grounding og afspænding af krop og sind. Hun blev tilrådt sygemelding i en periode for at give stemmeknuderne mulighed for at reduceres gennem stemmehvile. Afspændende øvelser for strube og hals havde god effekt på den strammende fornemmelse i halsen. Gradvis blev det muligt at begynde at arbejde med stemmen i blide afspændende øvelser.

Ikke sjældent hænger stress og stemmeproblemer sammen og især for personer i meget stemmekrævende jobs, hvor stemmen er det vigtigste arbejdsredskab. Dette skaber en yderligere bekymring og et pres for hurtigt at blive frisk igen.

Marie lærte meget om sig selv og hvad hun kunne holde til. Hun lærte om at sige til og fra. Efter nogen tid blev hun raskmeldt med gradvis optrapning på sit arbejde.


Anne blev henvist fra Øre-næse-halslæge på sygehus med spastisk dysfoni. Spastisk dysfoni er ukontrollerede lukke- eller åbnebevægelser i stemmelæberne under tale.

Stemmebehandlingen bestod af manuel behandling af strubens ydre muskler, som var meget opspændte pga. tendens til at forsøge at lave en muskulær kompensation for den dårlige stemmekvalitet. Den manuelle behandling havde en meget afspændende virkning på strubens og halsens muskler. Der blev dernæst fokuseret på afspænding af mellemgulvet og mavemusklerne for at give plads til det dybe rolige åndedræt. Stemmebehandlingen bestod af bløde øvelser til fremme af afspændt stemmeproduktion.

Spastisk dysfoni er en stemmelidelse, som man kan sjældent kan afhjælpe fuldstændigt logopædisk, men Ulla opnåede god afspænding i halsen, en blødere spasticitet i stemmemusklerne samt accept af den forandrede stemme, hvilket for hende gjorde det meget nemmere at leve med en kronisk stemmelidelse. Hun fik mod til at gå ud i verden og bruge sin stemme.