KURSER FOR STEMMEPROFESSIONELLE

Målgruppe: logopæder, audiologopæder, talepædagoger, sangpædagoger, stemmecoaches mm.

KURSUSPROTALEN ER I GANG MED EN SPÆNDENDE UDVIKLINGS- OG OMLÆGNINGSPROCES.

Dette indebærer, at der ikke opslås nogen kurser i efteråret 2021.

Fra 1. januar 2022 vil kursusstrukturen indeholde 3 pakker:

GRUNDPAKKE:

Kursus + handouts, som udleveres på dagen

UDVIDET PAKKE 1:

Kursus + handouts + “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer”

UDVIDET PAKKE 2:

Kursus + handouts + “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer” samt færdigproduceret udleveringsmateriale til klienter, klar til brug efter kurset.

Det betyder også, at Stemmens Portal åbner WebAcademy med specifikke “Home Study-programmer”, som kan købes uafhængigt af de fysiske kurser.

Nedenstående kurser er fortsat en del af kursusprogrammet:

Anvendt anatomi og fysiologi

Stemmelidelser og auditiv stemmeanalyse, funktionsprøver, stemmevurdering

Logopædisk stemmebehandling (udredning, behandling, teori, forskning, praktiske øvelser)

  • Funktionelle stemmelidelser med og uden organiske forandringer
  • Neurologiske og postoperative stemmelidelser, stråleskader
  • Udredning og behandling af EILO, VCD og Kronisk Hoste

STEMMEN I BALANCE – SOVT-øvelser i stemmeterapien og sangpædagogikken

UDREDNING OG STEMMEUNDERVISNING FOR TRANSPERSONER

Kurser for stemmeprofessionelle kan sammensættes, så de udgør en efter-/videreuddannelse indenfor logopædisk stemmemetodik eller sangpædagogik/stemmerehabilitering.