Stemmeklinikken tilbyder stemmecoaching til personer i stemmekrævende jobs.

Mange personer i stemmekrævende jobs kender til perioder med hæshed, stemmetræthed, klumpfornemmelse og rømmetrang. Disse gener kan skyldes længere varig stemmebelastning, forkert stemmeteknik, øgede stemmekrav, stress eller arbejdspres, at man er i dårlig fysisk form eller har talt i længere tid på en forkølet stemme.

Når stemmen slår knuder og er blevet hæs, kommer man nemt til at kompensere for den dårlige stemmekvalitet og funktion og derved får man kompensatoriske spændinger, som meget let bliver kroniske. Derved er man på vej ind i en ond cirkel af stemmemisbrug – øget pres på stemmen – kompenserende strategier – stemmetræthed – gener i halsen – halsspændinger – bekymring og præstationsnervøsitet.

Stemmen er det vigtigste redskab hos mange mennesker og hvis den svigter, kan såvel karriere som levevej i fare. Derfor mødes du i klinikken altid med stor forståelse for din situation og du vil få mange gode redskaber til at takle såvel stemmeproblemet som den bekymring og nervøsitet, som naturligt følger med en nedsat stemmekapacitet.

Som stemmecoach og logopæd har jeg hjulpet mange personer med stemmekrævende jobs til at opnå en afspændt og velklingende stemme med god gennemslagskraft og bæreevne og som kan holde til de daglige krav og udfordringer.

Hvis du hyppigt oplever hæshed, vil du blive bedt om at blive tilset af en øre-næse-halsspecialist inden opstart af et stemmecoachingfoløb.