Psykomotorisk indfølingsevne

Mange års træning har lært mig at lytte, mærke og se.

Stemmens lyd lyver aldrig. Det kan godt være at de sagte ord pynter på sandheden, men lyden som de bæres af, lyver ikke. Med mange år på bagen i feltet “at lytte til en stemme”, har jeg trænet mit indre øre op i en sådan grad, at jeg fysisk mærker i min egen krop, hvor energi flowet bremses i klientens krop. Det kaldes i fagsprog psykomotorisk indfølingsevne og er en meget reel størrelse. Det er et meget brugbart redskab, som jeg anvender sammen med min viden om stemmens anatomi og fysiologi og stemmelidelsers fysiske udtryk i en kontinuerlig analyse af stemmens tilstand. Derefter kan jeg afprøve forskellige øvelser eller mentale billeder, som kan hjælpe energi flowet igang igen, afspænde kroppen og få åndedrættet forankret nedefter samt rehabilitere stemmen igen.

Alle mennesker er forskellige. Alle stemmer er unikke. De er et print over den person, som står overfor mig.

Når jeg arbejder med en elev, stiller jeg ind på hans eller hendes ”stemmefrekvens og resonans”. Det betyder, at jeg bruger hele mit sanseapparat, når jeg tuner mig ind på det menneske, som står overfor mig. Det engelske ord in tune betyder i tone/i samklang. Oversat til dansk betyder det også at synge rent – altså idet modsatte af falsk. For mig kommer det også til at betyde “at synge sandt”. “At synge sin sandhed” – at synge sig selv.

Så jeg stiller mig ind på samklang med dig. På den måde bliver jeg lydhør overfor blokeringer og spændinger i din krop. Gennem blide bevægelser, det dybe åndedræt og stemmens lyd guider jeg dig til en dybere kontakt med dig selv.

Jeg oplever stemmens lyd som rumlig og flerdimensionel. Nogle gange viser den sig i farver, andre gange hører jeg i din lyd, hvor i kroppen, du har brug for at slappe af, igen andre gange mærker jeg i min egen krop, hvor du har en blokering i din krop. Stemmen er som en billedmosaik, hvor der er lagt billede efter billede ovenpå hinanden. Vi kan bevæge os igennem disse lag – billeder på oplevelser, sindstilstande, følelser, erindringer og ind til vores grundprint, vores grundlyd.

Mette Lund Franck