Behandling af funktionelle, organiske og neurologiske stemmelidelser

Målgruppe: logopæder, audiologopæder, talepædagoger, stemmetrænere, stemmecoaches

FOKUS:

Logopædisk stemmebehandling er et 2-dages kursus, som giver en grundig teoretisk og praktisk indføring i stemmelogopædiens behandlingsområder. Der gives en kort indføring i stemmelidelsers ætiologi og fremtræden, stemmeudredning samt grundig indføring i logopædiske stemmemetodikker. (Hvis du ønsker uddybende viden om stemmelidelser, udredning og auditiv stemmeanalyse, kan du tage kursus 3.) Kurset vil veksle mellem teoretiske oplæg og praktiske øvelser. Den praktiske udførelse af øvelserne og forståelsen af rette øvelse til den enkeltes stemmeproblematik vægtes højt. Du får en mængde øvelser, som med det samme kan tages i brug i din praksis.

INDHOLD

  • Teoretiske oplæg, case historier og praktisk øvelsesgennemgang
  • Introduktion til teori om udvalgte stemmelidelsers fremtræden.
  • At have øje for stemmelidelsens anatomi og fysiologi i øvelsesarbejdet
  • Udvalgte logopædiske stemmemetodikker
  • Gennemgang af relevante øvelser ved specifikke stemmelidelser/stemmeproblemer
  • Logopæden som rollemodel
  • Stemmelogopæden kompetencer
  • Referencestemmer (stemmekvaliteter) og auditiv stemmevurdering
  • Mindfulness og kognitiv metodik i behandlingen af stemmeklienter

FORMÅL

Kursets formål at give deltagerne en indføring i stemmelidelsers ætiologi og behandling samt fremtrædelsesformer og logopædiske stemmemetodikker relateret til stemmelidelsen. Kurset er baseret på teoretisk evidens og metodik samt praktisk klinisk erfaring.

HVEM KAN DELTAGE

Kurset retter sig mod logopæder/audiologopæder/talepædagoger og stemmepædagoger med interesse for stemmeområdet. Kurset forudsætter et grundigt kendskab til stemmens og åndedrættets anatomi og fysiologi, da øvelserne begrundes ud fra anatomiske og fysiologiske parametre. Hvis du ikke er bekendt med stemmens og åndedrættets anatomi og fysiologi, kan du tage kurset ”Anvendt anatomi og fysiologi”Det er en fordel at kende til udførelsen af logopædiske stemmeøvelser og personlig stemmedannelse. Hvis du ikke har erfaring med logopædisk stemmebehandling og stemmeteknik kan du som forberedelse tage kurset ”Personlig Stemmedannelse”.

RESSOURCER

På kurset modtager deltagerne kursusbevis og handouts. Kursuspakke-inddelingen giver deltageren mulighed for at vælge, hvor mange “Home study” og klientrettede materialer, de ønsker. Kursuspakke-inddelingen sikrer konsolidering, overføring og implementering i deltagernes egen praksis.

Du kan med fordel tage kurserne Personlig Stemmedannelse og Anvendt anatomi og fysiologi som forberedelse til kurset. Der er mulighed for at tilkøbe individuelle lektioner efter kurset.

UNDERVISER

Mette Lund Franck er ekstern lektor ved Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU og har undervist i faget Personlig Stemmedannelse siden 2013. Over 240 studerende har lært deres personlige stemmedannelse hos hende. Hun underviser i faget Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Her underviser hun i ‘Den professionelle stemme’, EILO, Kronisk hoste samt logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb. Mette er konsulent i Logopædisk Stemmemetodik og holder opkvalificerende kurser for kommuner, som hjemtager stemmeområdet.


DET FÅR DU MED DIG FRA KURSET

Kurset er for dig, som har brug for teoretisk såvel som praktisk viden om logopædisk stemmemetodik og som ønsker at fordybe dig i sammenhængen mellem teori og praksis såvel som få hands-on på åndedrætsteknikker, stemmemetodikker og -øvelser, som er evidensbaserede, veldokumenterede og velafprøvede.

Undervisningen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg, workshop samt praktiske øvelser og vil give deltagerne en indføring i logopædisk stemmemetodik. Kurset klæder dig på til at differentiere imellem og anvende udvalgte logopædiske stemmemetodikker i din egen praksis. Du øger din teoretiske viden og træner dine praktiske stemmelogopædiske færdigheder og din auditive vurdering af klientens stemme undervejs i undervisningen samt opøver din psykomotoriske  sansning og skelneevne i arbejdet med din stemmeklient.

Kurset giver dig den nyeste forskningsviden og opkvalificerer dine personlige færdigheder indenfor logopædisk stemmemetodik.

Fra 1. januar 2022 vil kursusstrukturen indeholde 3 pakker:

Det får du med dig, når du køber:

GRUNDPAKKE:

Kursus + handouts, som udleveres på dagen

UDVIDET PAKKE 1:

Kursus + handouts + “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer”: Instruktionsvideoer gældende for alle de stemmeproblematikker og øvelser, som undervises i på kurset.

UDVIDET PAKKE 2:

Kursus + handouts + “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer” samt færdigproduceret øvelsesmateriale til dine klienter, klar til at printe ud og udlevere umiddelbart efter kurset.

Det betyder også, at Stemmens Portal åbner WebAcademy med specifikke korte online on demand “Home Study-programmer”, som kan købes uafhængigt af de fysiske kurser.