STEMMEN I BALANCE SOVT-øvelser i stemmeterapien og sangpædagogikken

Målgruppe: audiologopæder, stemmeterapeuter, sangere, sangpædagoger, talelærere og stemmecoaches

FOKUS

De såkaldte SOVT-øvelser (Semi-Occluded Vocal Tract Exercises) er på den ene side traditionelle stemme-øvelser og på den anden side et højaktuelt og virkningsfuldt redskab i stemmeterapi, logopædisk stemmemetodik, taleundervisning, sangpædagogik såvel som trænings- og vedligeholdelses redskab for den professionelle høj-belastningsstemme. På seminaret vil der foruden en teoretisk del, blive gennemgået et bredt øvelses-repertoire af SOVT-øvelser: Fonation i rør, stemmedannelse i sugerør, humming, anvendelse af nasalkonsonanter, stemte frikativer, hand-over-mouth, læbe-/tunge-triller mm.

INDHOLD

  • Teoretisk baggrund for SOVT-øvelser
  • Stemmeproblematikker og SOVT-øvelser
  • SOVT-øvelser i sangpædagogikken, stemmerehabilitering og logopædisk stemmebehandling
  • Gennemgang af øvelser
  • Forventet effekt af øvelserne
  • Målsætning i egen anvendelse og undervisning
  • Kontraindikationer for anvendelse af SOVT-øvelser
  • SOVT-øvelser som diagnoseinstrument
  • Høj-belastningsstemmens særlige behov

FORMÅL

At opnå kendskab til og egne færdigheder i anvendelsen af SOVT-øvelser i egen praksis og i undervisning af andre.

HVEM KAN DELTAGE

(Audio)-logopæder, stemmeterapeuter, sangere, sangpædagoger, talelærere og stemme coaches

UNDERVISER

Mette Lund Franck er klassisk sanger, sangpædagog og logopæd med speciale i stemmelidelser. Hun er ekstern lektor ved Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU, hvor hun har undervist i faget Personlig Stemmedannelse siden 2013. Over 240 studerende har lært deres Personlige Stemmedannelse hos hende. Hun underviser desuden i faget Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Her underviser hun i ‘Den professionelle stemme’, EILO, Kronisk hoste samt logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb. I sin private stemmeklinik Stemmens Portal underviser og behandler hun professionelle stemmebrugere fra hele landet, ligesom hun holder opkvalificerende stemmelogopædiske kurser for audiologopæder på landets kommunikationscentre.

Der er mulighed for at tilkøbe individuelle lektioner efter kurset.

pic

pic


DET FÅR DU MED DIG FRA KURSET

Kurset klæder dig på med den nyeste forskningsviden gør dig i stand til at anvende SOVT-øvelser i din daglige praksis som logopædi, sanger eller sangpædagog.

Fra 1. januar 2022 vil Stemmens Portals kursusstruktur indeholde 3 pakker:

GRUNDPAKKE:

Kursus + handouts, som udleveres på dagen

UDVIDET PAKKE 1:

Kursus + handouts + “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer”

UDVIDET PAKKE 2:

Kursus + handouts + “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer” samt færdigproduceret øvelsesmateriale til klienter, klar til at printe ud og udlevere umiddelbart efter kurset.

Stemmens Portal åbner i 2022 WebAcademy med specifikke “Home Study-programmer”, som kan købes uafhængigt af de fysiske kurser.

Den udvidede kursusstruktur sikrer konsolidering, overføring og implementering i din egen praksis.