Målgruppe: Logopæder, talepædagoger, stemmetrænere, sangere, sangpædagoger og øvrige fagpersoner, som arbejder med stemme, strube og svælg som eksempelvis ergoterapeuter og fysioterapeuter.

FOKUS

Kurset giver en grundlæggende indføring i stemmens, talens og åndedrættets anatomi, fysiologi og neurologi med henblik på at kunne tilrettelægge og udføre hensigtsmæssig stemmelogopædisk udredning og behandling og/eller sangpædagogisk undervisning. Der vil blive givet eksempler på cases og logopædiske problemstillinger relateret til anatomien, fysiologien og neurologien. Der veksles mellem gennemgang af teori suppleret med lyd- og videoeksempler, konkrete øvelser samt mere praktiske øvelser, hvor man mærker egne anatomiske strukturer og fysiologi. I undervisningen indgår egne optagelser af stemmelæbernes konfigurationer ved forskellige former for stemmedannelse og åndedræt. 

INDHOLD

  • Anvendte logopædiske begreber og fagterminologi
  • Stemmens og åndedrættets neurologi
  • Respiration og støttefunktion
  • Strubens opbygning, muskler og nerver
  • Stemmelæberne, ansatser og fonationscyklus
  • Tonehøjde- og styrkeregulering
  • Akustik (grundtone, overtoner, formanter)
  • Resonansrummet

FORMÅL

Stemmens, strubens og åndedrættets anatomi, fysiologi og neurologi gennemgås med henblik på en dybere forståelse af sammenhængen mellem disse områder og korrekt stemmebrug i sang og tale. Herved kvalificeres deltagerne til at gøre anatomien, fysiologien og neurologien til en aktiv og levende medspiller i egen praksis. Kurset kan tages som en forberedelse til Stemmens Portals øvrige kurser for stemmeprofessionelle, da det danner et vigtigt grundlag for en kvalificeret stemmelogopædisk udredning og behandling.

HVEM KAN DELTAGE

Audiologopæder, talepædagoger, stemmecoaches, sangere og sangpædagoger

KURSUSMATERIALER

På kursusdagen udleveres handouts, kursusbevis, litteraturliste samt liste med links og apps til videre fordybelse.

UNDERVISER

Trine Printz er klinikleder i Sprogklars Audiologopædiske Klinik. Hun har en ph.d. i stemmeanalyser og forstadier til cancer på stemmelæberne fra Syddansk Universitet, hvor hun i dag forsker og som ekstern lektor underviser i faget Anatomi og Fysiologi på Bacheloruddannelsen i Audiologopædi. Trine har i over ti år været ansat som audiologopæd på Odense Universitetshospitals Øre-Næse-Hals/Høreklinik afd. F, hvor hun udredte patienter og oparbejdede en audiologopædisk stemmeanalyseprocedure. Desuden har Trine i en årrække undervist på speciallægeuddannelsen sammen med foniatere og andre audiologopæder. 

KURSUSLEDER

Mette Lund Franck er ejer af Stemmens Portal og fordeler sin arbejdstid mellem Stemmeklinik, Kursusportal og en deltidsstilling som stemmelogopæd på KCO. Hun er ekstern lektor på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi v. SDU i Personlig Stemmedannelse og Klinikundervisning på BA-Uddannelsen samt i faget ”Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme” på Kandidatuddannelsen, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Mettes emner i faget er ‘Den professionelle stemme’, ‘EILO & Kronisk hoste’ samt ‘Logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb’. Mette er konsulent i Logopædisk Stemmemetodik og afholder opkvalificerende kurser samt yder supervision og vejledning til kommuner. 


Det får du med dig fra kurset

Undervisningen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg, workshop samt praktiske øvelser og vil hjælpe deltagerne til at træffe anatomisk og fysiologisk kvalificerede valg i forhold til planlægning og udførsel af logopædisk stemmebehandling, stemme coaching og sangundervisning på alle niveauer fra begynderundervisning til undervisning af stemmeprofessionelle.


Det får du med dig fra kurset

Undervisningen vil være en vekslen mellem teoretiske oplæg, workshop samt praktiske øvelser og vil hjælpe deltagerne til at træffe anatomisk og fysiologisk kvalificerede valg i forhold til planlægning og udførsel af logopædisk stemmebehandling, stemme coaching og sangundervisning på alle niveauer fra begynderundervisning til undervisning af stemmeprofessionelle.