Stemmeklinikken tilbyder logopædisk udredning og stemmeundervisning til børn og unge med stemmelidelser, stemmeproblemer og EILO/VCD *.  Stemmeproblemer hos børn opstår oftest gradvis efter lang tids overbelastning eller uhensigtsmæssige stemmevaner. Der går derfor ofte lang tid, før forældrene lægger mærke til hæsheden, fordi de gradvis har vænnet sig til den. Af den grund ser vi ikke sjældent børn, hvor en uhensigtsmæssig stemmebrug har udviklet sig til ødemer på stemmelæberne eller deciderede stemmeknuder.

Ødemer og stemmeknuder opstår på grund af for langvarig og kraftfuld brug af stemmen, hvilket slider på stemmelæbernes sarte slimhinde. Den for kraftfulde og uhensigtsmæssige stemmebrug kan bl.a. forårsages af: kraftig stemmestyrke, råben og skrigen, en vane med at lave lyde og udråb ved fx computerspil eller lignende, kraftig sang uden sangteknisk kendskab, råb på fodboldbanen eller ved anden sport eller et generelt højt støjniveau i skolen eller hjemmet.

Når stemmen er ramt af ødemer eller stemmeknuder, vil den oftest være dybere end normalt for barnets alder og den vil være hæs, luftfyldt eller med en grov, anstrengt kvalitet. Det kan være svært for barnet at styre stemmen og sangstemmen vil oftest være reduceret i omfang (især de høje toner). Dette skyldes, at stemmelæberne er hævede, når der er ødemer eller stemmeknuder.

Når stemmen er blevet hæs og det kan være svært at få lyden frem, kommer barnet ofte til at kompensere ved at spænde op i de ydre halsmuskler og kæbemuskler. Derved kan der opstå nogle kompensatoriske spændinger som meget let bliver kroniske. Derved er barnet eller den unge på vej ind i en ond cirkel af stemmemisbrug – øget pres på stemmen – kompenserende strategier – halsspændinger, som på sigt kan udvikle sig til stemmetræthed (fonasteni) – en tilstand, som udtrykker sig ved: ømhed eller en sviende, brændende fornemmelse i halsen, hoste- og rømmetrang, ømhed i halsens muskler, kæbe- og nakkespændinger.

Pludseligt opstået hæshed er altid et udtryk for, at der er noget galt med stemmen og kan skyldes overbelastning over længere tid, dårlig stemmeteknik, øgede stemmekrav eller være opstået i forbindelse med en infektion med hævelse af stemmelæbernes slimhinde eventuelt i forbindelse med hoste. I sådanne tilfælde er det vigtigt at blive tilset af en øre-næse-halslæge for at udelukke alvorlige organiske forandringer på stemmen. Hvis det drejer sig om muskulær stemmetræthed i stemmens og strubens muskler kan afspænding, god stemmeteknik og manuel behandling af strubens muskler afhjælpe generne.

Børn kan naturligvis have andre stemmeproblemer, som ikke skyldes forkert stemmebrug.

Det er vigtigt at få barnet undersøgt hos en øre, næse, halslæge, hvis barnet har været hæs i mere end 2 uger. 

* Ved EILO/VCD og atypiske vejrtrækningsproblemer: se under Atletens Åndedræt.