LOGOPÆDISK STEMMEMETODIK – Udredning og behandling EILO/VCD og Kronisk hoste

Målgruppe: (audio)logopæder, talepædagoger, stemmetrænere, stemmecoaches

FOKUS

Kurset giver en indføring i logopædisk udredning og behandling ved diagnoserne EILO/VCD og kronisk hoste ud fra en forståelsesramme af såvel sensorisk (dufte, vejrlig mm), motorisk (fysisk anstrengelse, stemmebelastende adfærd mm.) samt psykisk/følelsesmæssigt udløste symptomer. Der gives en indføring i ætiologi og fremtræden samt differential diagnoser. Kurset veksler mellem teoretiske oplæg med case historier og praktiske øvelser. Den praktiske udførelse af øvelserne og forståelsen af rette øvelse til den enkeltes åndedræts-/hosteproblematik vægtes højt.

INDHOLD

  • teoretisk indføring i de anatomiske, neurologiske og fysiologiske forhold v. EILO/VCD og kronisk hoste
  • teoretisk indføring i åndedrættets fysiologi og psykologi
  • Instruktion i afspændingsøvelser (lokale, globale og progressive)
  • Instruktion i det abdominalt styrede åndedræt
  • Instruktion i PVFM-øvelser (Paradoxical Vocal Fold Motion), strubeåbnende øvelser, afspændingsøvelser for hals, nakke, tunge, svælg, kæber samt stemme.
  • Instruktion i øvelser til øget krops-, åndedræts- og stemmebevidsthed
  • Guidede afspændings- og mindfulness øvelser
  • Vejledning i overføring til sport/dagligdag

FORMÅL

Kursets formål at give deltagerne en indføring i ætiologi og behandling v. EILO/VCD og Kronisk hoste. Der lægges vægt på forståelsen af såvel neurologiske, fysiologiske som psykiske/emotionelle årsager til problematikken samt på praktisk mestring af øvelserne.

HVEM KAN DELTAGE

Kurset retter sig mod alle logopæder/audiologopæder/talepædagoger og stemmepædagoger med interesse for stemmeområdet herunder EILO/VCD/Anstrengelsesudløste vejrtrækningsproblemer. Kurset forudsætter et vist kendskab til stemmens og åndedrættets anatomi, fysiologi og neurologi, da øvelserne begrundes ud fra anatomiske og fysiologiske parametre. Hvis du ikke er bekendt med stemmens og åndedrættets anatomi og fysiologi, kan du tage kurset Stemmens og åndedrættets anatomi og fysiologi. Det er ligeledes en fordel, at være bekendt med udførelsen af logopædiske stemmeøvelser og personlig stemmedannelse (din egen praktiske udførelse af øvelser). Hvis du ikke er bekendt med Personlig Stemmedannelse kan du finde kurset her.

RESSOURCER

Deltagerne modtager efter kurset en e-bog med teori og praktiske øvelser, oversigter over åndedrætsøvelser og strubeåbnende øvelser samt login til StemmetræningsApp med krops-, åndedræts- og stemmeøvelser samt streaming-adgang til lydfiler med guidede øvelser, hvilket sikrer konsolidering, overføring og implementering i deltagernes egen praksis.

UNDERVISER

Mette Lund Franck er ekstern lektor ved Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU og har undervist i faget Personlig Stemmedannelse siden 2013. Over 240 studerende har lært deres personlige stemmedannelse hos hende. Hun underviser i faget Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi på SDU, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Her underviser hun i ‘Den professionelle stemme’, EILO, Kronisk hoste samt logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb. Mette er konsulent i Logopædisk Stemmemetodik og holder opkvalificerende kurser for kommuner, som hjemtager stemmeområdet.


DET FÅR DU MED DIG FRA KURSET

Kurset opkvalificerer dine personlige færdigheder indenfor udredning og behandling af EILO/VCD og Kronisk Hoste.

Fra 1. januar 2022 vil kursusstrukturen indeholde 3 pakker:

GRUNDPAKKE: Kursus + handouts, som udleveres på dagen

UDVIDET PAKKE 1: Kursus + handouts + “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer”

UDVIDET PAKKE 2: Kursus + handouts + “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer” samt færdigproduceret øvelsesmateriale til klienter, klar til at printe ud og udlevere umiddelbart efter kurset.

Det betyder også, at Stemmens Portal åbner WebAcademy med specifikke “Home Study-programmer”, som kan købes uafhængigt af de fysiske kurser.

Den udvidede kursusstruktur sikrer konsolidering, overføring og implementering i din egen praksis.