Med en måneds erfaring i at omlægge stemme/sang-udredning og -undervisning til online er der en del faldgruber, jeg er blevet opmærksom på.
Når arbejdsdagen er til ende oplever jeg:

 • At jeg er mere træt, end jeg plejer
 • At jeg har talt for kraftigt pga vekslende lydkvalitet
 • At jeg har skullet koncentrere mig mere, end jeg plejer
 • At jeg får spændinger i nakken
 • At jeg glemmer at trække vejret
 • osv osv

Jeg oplever, at en af de vigtigste grunde til dette er, at en meget vigtig del af min værktøjskasse – min indfølingsevne – min proprioceptive sans  – min psykomotoriske indfølingsevne – har trange vilkår pga. den svingende billed- og lydkvalitet i online-undervisningen. Jeg plejer AT SANSE et menneske, når jeg arbejder med dem – HELE MENNESKET: holdning, spændingsbalance- eller ubalance, stemmens lyd, åndedrættets funktion.

Denne sansning giver et informations-flow, som ikke tapper for energi, men som giver energi, fordi det en levende udveksling mellem mennesker. For mig er den psykomotoriske indfølingsevne meget væsentlig i mødet med et andet menneske.

Så i arbejdet med et andet menneskes stemme er udover al min viden om stemme- og sang metodik og øvelser det vigtigste for mig evnen til at kunne:

Se
Høre
Mærke

Online undervisning har nogle begrænsninger, men bare vi er opmærksomme på dem, så er det et fint supplerende redskab i stemmeundervisningen. Nedenfor finder du nogle råd til at passe på dig selv i din online-undervisning:

 • Vær opmærksom på din egen stemmestyrke og stemmekvalitet, når du underviser online – vi kommer nemt til at øge stemmestyrken og blive mindre nuancerede for at blive hørt
 • Vær opmærksom på din siddestilling. Den ensidige opmærksomhed på computerskærm eller telefon indbyder til at stikke hovedet frem – en meget uhensigtsmæssig stilling for såvel nakken, halsens muskler som stemmen
 • Vær opmærksom på dit åndedræt. Husk at give dig tid til åndedrættet til maven og husk bugstøtten også ved siddende undervisning
 • Vær opmærksom på din holdning. Giv dig selv mulighed for at hæve bordet/keyboard, så du kan stå op: nogle bøger under computeren, et stativ til telefonen el. lign.
 • Vær opmærksom på din krop. Husk at bevæge dig mellem dine online sessions: ryst kroppen, stræk dig, stræk ansigtsmusklerne, slip kæben, rul ned og hæng og træk vejret ud i ryggen, lav hofterulninger
 • Vær opmærksom på, at det vi underviser i, er kropslige færdigheder – derfor skal vi bevare kontakten til vores egen krop
 • Vær opmærksom på ‘turtagnings-princippet’. Online undervisning gør det sværere at aflæse kropssprog og dermed markere nonverbalt, at hvis tale-tur, det er.
 • Vær opmærksom på god lyd og lyssætning. Begge dele gør det nemmere for klienten at aflæse og forstå dine instruktioner
 • Vær opmærksom på pausen. Husk at holde pauser, hvor du fjerner dig fra skærmarbejdet.
 • Vær opmærksom på at skifte miljø. Forlad online miljøet i pauserne. Gå ud og få frisk luft. Luft ud imens.

Jeg håber, at mine erfaringer kan hjælpe dig i dit online stemmearbejde. 🎤🎶🎧