Ind imellem møder jeg i min praksis personer, som har kroniske og vedvarende smerter i stemmen og struben ved sang og tale.

Lette smerter, ubehag, ømhed og en kildrende eller stikkende fornemmelse i halsen er meget almindeligt og hører ind under den logopædiske diagnose fonasteni, som kan sammenfattes i det danske ord stemmetræthed.

Men deciderede smerter, som forværres ved brug af stemmen er mere sjældne. I de tilfælde, jeg har mødt i min klinik, har smerterne persisteret efter den akutte hæshed er forsvundet. Der høres typisk ikke nogen udtalt mislyd – det som kaldes dysfoni – og undersøgelse hos øre-næse-halslæge viser ingen organiske forandringer på stemmelæberne.

Der vil ofte have fundet en enten pludseligt opstået overbelastning eller en længerevarende overbelastning sted, som har udløst smerterne. I nogle tilfælde oplever personen kun smerter ved stemmebrug og ikke når de ikke taler eller synger. Det adskiller sig fra de mere typiske fonasteniske gener, som også kan opstå uden at stemmen bliver brugt.

I logopædisk fagsprog taler vi om begrebet ‘stemmemisbrug’, som kommer fra det engelske udtryk ‘voice abuse’. Ofte vil stemmemisbrug finde sted hos personer med meget stemmekrævende jobs eller fritidsinteresser. Den gruppe, som er i størst risiko for at blive en ‘stemmemisbrugere’, er personer, som kan beskrives som ‘vocal overdoers’ – altså personer, som bruger for meget muskelkraft – uden den rette stemmeteknik – som taler og synger meget kraftigt og meget længe, og som tillige har en dårlig kinæstetisk fornemmelse af egne kropssignaler og som derfor overhører kroppens behov for stemmehvile.

I behandlingen af stemmesmerter er det vigtigt at se på hele mennesket ud fra en bio-psyko-social model. Smerte opstår nemlig på baggrund af en kompleks sammensætning af biologiske, psykologiske og sociale faktorer og behandlingen af smerter omfatter hele mennesket.

Stemmesmerter kan behandles logopædisk med stræk- og afspændingsøvelser, øvelser for åndedrættet og afspændende stemmeøvelser, som kan tage presset af stemmen – det pres, som kaldes overkompression, hvilket vil sige, at der bruges for meget muskelkraft. Der kan også gives manuel laryngal massage – en blid behandlingsform, som afhjælper kompensatoriske spændinger i de ydre strubemuskler. Målet er at opnå eutoni – spændingsbalance.

Når presset er taget af stemmen og de omkringliggende muskler og stemmen er rehabiliteret, skal personen opbygge en hensigtsmæssig stemme- eller sangteknik og samtidig lære at være opmærksom på sine stemmevaner og stemmeadfærd.