TRANSSTEMMER – Udredning og behandling

MÅLGRUPPE
Logopæder, audiologopæder, talepædagoger

FOKUS:
Kurset giver en indføring i logopædisk udredning og behandling/stemme- og taleundervisning til transpersoner herunder transkvinder (MtF), transmænd (FtM) og non-binære personer.  Kurset veksler mellem teoretiske oplæg med case historier og praktiske øvelser. Den praktiske udførelse af øvelserne og forståelsen af rette øvelse til oplevet kønslig identitet vægtes højt. Der gives en praktisk indføring i konkrete materialer og metodikker til udredning og tilrettelæggelse af intervention. Forskellige problemstillinger behandles ud fra cases, teori, lyd- og videoeksempler og praktiske øvelser til både udredning og intervention. Kurset er praksisnært og du vil som deltager få en række konkrete redskaber og øvelser direkte til brug i egen praksis.

INDHOLD
Anvendte begreber og terminologi
Kvinders og mænds anatomi og fysiologi
Stemmens og strubens udvikling fra barn til ung/voksen
Stemmelidelser og stemmeproblemer hos transpersoner
Hormonbehandling: effekt
Kirurgi
Logopædisk udredning af transpersoner
Udredningsmaterialer
Funktionsprøver og stemmeoptagelser
Diagnoser og psykiske lidelser
Mutationsstemmer FtM
Kompensatoriske spændinger og stemmeproblemer
Logopædisk intervention ved transstemmer (MtF/FtM/non-binære)
Stemme: tonehøjde og stemmeklang, stemmestyrke
Tonehøjde/pitch ved klaveret – øvelser
Tale: sprogmelodi (prosodi), fraser, taletempo og dynamik
Kropssprog, gestik og mimik

  • Øvelser
  • Apps og udvikling af egne øvematerialer
  • Stemmeomsorg og stemmehygiejne
  • Gode stemmeråd
  • Overføring af den gode stemmeadfærd til hverdagen
  • Overføring af den nye stemme ude i verden

FORMÅL
Formålet med kurset er at klæde deltagerne på til at håndtere et transstemmeforløb fra henvisning/henvendelse til udredning, vejledning og behandling/undervisning. Deltagerne får et solidt teoretisk og praktisk fundament til udredning og behandling/undervisning af trans- og nonbinære personer Efter kurset vil deltageren være i stand til træffe kvalificerede beslutninger i forhold til en lang række elementer i den logopædiske intervention til transpersoner med og uden stemmeproblemer. Som deltager får du konkrete redskaber og øvelser direkte til brug i egen praksis.

UNDERVISER OG KURSUSLEDER
Mette Lund Franck er ejer af Stemmens Portal og fordeler sin arbejdstid mellem sin Stemmeklinik & Kursusportal og en deltidsstilling som stemmelogopæd på KCO. Hun er ekstern lektor på Kandidatuddannelsen i Audiologopædi v. SDU i fagene Personlig Stemmedannelse og Klinikundervisning på BA-Uddannelsen samt i ”Udredning og behandling af stemme, strube og svælgsygdomme” på Kandidatuddannelsen, hvor hun er en del af et underviserteam bestående af speciallæger og audiologopæder. Mettes emner i faget er ‘Den professionelle stemme’, ‘EILO & Kronisk hoste’ samt ‘Logopædisk behandling ved stråleskader og operative indgreb’. Mette er konsulent i Logopædisk Stemmemetodik og afholder opkvalificerende kurser samt yder supervision og vejledning til kommuner. Mette har mange års erfaring med udredning og behandling/undervisning af trans- og nonbinære personer og samarbejder med Center for Kønsidentitet og Øre-næsehals-Ambulatoriet, OUH og LAMBDA+.

TILMELDING OG PRAKTISK INFORMATION

Tilmelding til Mette Lund Franck på:
Mail: mette@stemmensportal.dk
Tlf: 42964202

Det fulde kursusbeløb bedes indbetalt på konto nr.
Reg. nr.:        3116
Konto nr.:     0012733216
Mobilepay:   838603

NB. Husk at skrive navn i kommentarfeltet. Du bedes ringe til os eller sende en mail med din tilmelding med kursusnavn, kursuspakke-type og dato, så vi har dine oplysninger og kan reservere en plads til dig på kurset. 
Din plads på kurset er sikret, når vi har modtaget din betaling og du modtager en bekræftelsesmail.

Priser:
Grundpakke:             Kr. 1780,-
Udvidet pakke 1:      Kr. 2480,-
Udvidet pakke 2:     Kr. 2980,-

Datoer:                      Fredag d. 4.11.2022
Tid:                            Fredag: kl. 9-16:00,
Sted:                          Vestergade 39. 2. sal, 5000 Odense C

BOOK TIDLIGT, HVIS DU VIL SIKRE DIG EN PLADS – DER OPTAGES KUN 12 DELTAGERE PÅ HOLDET.

TILMELDINGSFRIST: d. 1.10.2022

PRAKTISK
Dørene åbner kl. 8:30, hvor du kan få en kop te/kaffe og en bolle inden kursusstart. På alle kurser serveres vand/te/kaffe og forfriskninger (frugt og nødder og lidt indpakket sødt). Medbring selv frokost eller benyt dig af de mange omkringliggende caféer og små take-aways i nærheden.

GRUNDPAKKE – INDHOLD:
På kursusdagen udleveres handouts, kursusbevis, litteraturliste samt liste med links og apps

UDVIDET PAKKE 1 – INDHOLD:
“Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer” til eget brug: Instruktionsvideoer med afspændings-, krops-, åndedræts- og stemmeøvelser.

UDVIDET PAKKE 2 – INDHOLD:
a. Grundpakke, b. “Home study modul med øvelses-instruktionsvideoer” til eget brug, c. samt færdigproduceret børnestemmebrochure og øvelsesmateriale og plancher til brug i din undervisning i pdf, klar til at printe ud og udlevere til forældre og andre samarbejdspartnere umiddelbart efter kurset.

“Home study modulet” med øvelses-instruktionsvideoer, hjælper logopæden til at føle sig sikker på sin egen udførelse af stemme-, klang- og taleøvelser, hvilket vil have en positiv afsmitning i den daglige intervention og undervisning.

Venlig hilsen   Mette Lund Franck

‘Tak for 2 berigende kursusdage. Vi har nydt dit faglige engagement, din enorme viden på stemmeområdet og dit sprudlende humør. Vi har fået en faglig opkvalificering med praksis for øje og er nu overbeviste om, at vi kan varetage stemmeområdet. Vi har med udgangspunkt i teori og praksis inden for de forskellige stemmediagnoser fået "redskaberne" til at udføre logopædisk behandling. I fremtiden tøver vi ikke med at kontakte "Oraklet fra Nyborg" igen.’
Audiologopæderne i Faaborg-Midtfyn kommune.

Jeg ramte den højeste tone klart og rent – og helt uden besvær. Så kunne det alligevel lade sig gøre at synge frit.

CharlotteSangelev

Det er stort! Tænk at kunne finde så meget af sig selv på så kort tid. Jeg vidste ikke, at jeg indeholdt så mange toner. Tak fordi du åbnede den dør.

MarianneKursusdeltager

Tak, Tak, Tak. Hvis du havde et hold hver uge, ville jeg droppe min aerobictime, min personlige coach og min sangundervisning. Du rammer lige ind i det hele. Du underviser anerkendende, tydeligt, struktureret og velforberedt.

VibekeKursusdeltager

Mit arbejde med sang har ikke bare været med til at åbne op for stemmen, men også åbnet for det menneske, jeg dybest set er.

SusanneSangelev